• Michael Bo Christensen

Upper- og Lower Antelope Slot Canyon. Hvilken skal man vælge?Det sydlige Utah (syd for Interstate 70) og nordlige Arizona, har den største koncentration af slot canyons i verden. En slot canyon er en smal, dyb kanal, skabt af vand, typisk regnvand, der samler sig og løber gennem kløften. Kløfterne, der oftes består af sandsten, er typisk afrundede af de gennemstrømmende vandmængder. Regnvandet kan komme mange km fra kløften og hvert år drukner mange af pludselige flashflods, som amerikanerne kalder dem. Derfor går jeg aldrig ind i en slot canyon, uden af have indhentet info om vejret i områdets visitor-center. Kløfterne, der oftes består af sandsten, er typisk afrundede af de gennemstrømmende vandmængder.

Nogle slots er så smalle at man næsten ikke kan mase sig igennem, mens andre er så store, at man kunne køre en bil igennem.


Upper- og Lower Antelope Canyon, er et af de mest kendte slot canyons og de ligger tæt på hinanden. Begge bruger navajoguider til at vise rundt og de minder desuden meget om hinanden, men der er dog forskelle.


Upper Antelope.


Upper Antelope kræver, at man lader sig fragte (40 min t/r) derud, hvilket forlænger tidsforbruget på oplevelse